Logga in

Ledningssystem skapar framgång

Ny kund – Rantzows Sport AB/Unisport

27-10-2017

Tack för förtroendet Rantzows Sport AB/Unisport i Hjärnarp. Clarendo har fått förtroendet att hjälpa Rantzows Sport/Unisport att digitalisera sitt ledningssystem. Man har idag ett ledningssystem certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001 och inser hur effektivt ett ledningssystem kan fungera med TIM. Vi håller som bäst på att bygga upp strukturer och aktiviteter och lägger plan för involvering av medarbetarna.

Med Clarendo som samarbetspartner får ni ett kostnadseffektivt, och över tid, hållbart ledningssystem som åstadkommer resultat.

Om ni vill ha pärmar med många, långa dokument kontakta inte oss!

Vill ni veta mer om hur vi kan hjälpa er att
implementera ett kostnadseffektivt ledningssystem?

Kontakta oss