Ledningssystem skapar framgång

ISO 14001 – Miljö

GRATTIS – Sveakliniken i Svedala

Stort Grattis till Sveakliniken i Svedala som nu är certifierade enligt ISO 14001!

Senast publicerad: 24-09-2018 | Läs mer

GRATTIS – Addpro

Stort Grattis till Addpro som nu är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001!

Senast publicerad: 10-11-2017 | Läs mer

Ny kund – Rantzows Sport AB/Unisport

Tack för förtroendet Rantzows Sport AB/Unisport i Hjärnarp. Clarendo har fått förtroendet att hjälpa Rantzows Sport/Unisport att digitalisera sitt ledningssystem. Man har idag ett ledningssystem certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001 och inser hur effektivt ett ledningssystem kan fungera med TIM. Vi håller som bäst på att bygga upp strukturer och aktiviteter och lägger plan för involvering av medarbetarna.

Senast publicerad: 27-10-2017 | Läs mer

GRATTIS – Åderbråckscentrum

Grattis Åderbråckscentrum till era certifieringar enligt ISO 9001 och ISO 14001!

Senast publicerad: 09-08-2017 | Läs mer

Ny kund – Kaabs Nordic AB

Vi tackar Kaabs Nordic AB för förtroendet att leda projektet med en certifiering enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001. Ledningen fick via en rekommendation kontakt med Clarendo. Det är speciellt roligt att få möjligheten att hjälpa en ny kund baserat på en befintlig kunds nöjdhet. Speciellt nyfikna är ju Kaabs på TIM – det IT-verktyg som vi specialanpassat…

Senast publicerad: 21-07-2017 | Läs mer

GRATTIS – GPA Flowsystem AB

Stort Grattis GPA till certifiering enligt ISO 9001 och ISO 14001. TACK för underbara blommor!

Senast publicerad: 07-07-2017 | Läs mer

GRATTIS – CR Cargo International AB

Vi gratulerar CR Cargo International AB till sina certifikat ISO 9001 och ISO 14001.

Senast publicerad: 03-07-2017 | Läs mer

Ny kund – Sveakliniken i Svedala

Stort Tack för förtroendet Sveakliniken i Svedala. Vi har fått uppdraget att leda projektet att implementera ett miljöledningssystem. Ledningssystemet ska sedan certifieras i enlighet med standarden ISO 14001:2015. Sveakliniken har ställt krav på att ledningssystemet ska kunna hanteras med minimal administration och att IT-verktyget ger möjlighet att delegera uppgifter inom organisationen så att medarbetare och ledning lätt kan bli involverade….

Senast publicerad: 14-06-2017 | Läs mer

Ny Kund – Modity AB

Stort Tack till Modity Energy Trading AB i Lund för förtroendet att driva implementeringen av ert ledningssystem tillsammans med er. Ett ledningssystem som fokuserar på miljö och arbetsmiljö i första hand. Ledningssystemet ska därefter granskas av extern part och certifieras enligt ISO 14001 och OHSAS 18001. Vi är glad för att man vill ha ett effektivt IT-verktyg att arbeta i…

Senast publicerad: 22-05-2017 | Läs mer

Ny kund – Addpro AB

Tack Addpro AB för förtroendet att projektleda implementeringen av ert ledningssystem för kvalitet, miljö och informationssäkerhet. Addro AB ska sedan genomgå revision för att erhålla certifikat enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 27001. Ett motiverat gäng som är beslutsamma! Det är goda förutsättningar för ett effektivt projekt och ett resultat som skapar värde. Speciellt roligt för oss på Clarendo…

Senast publicerad: 22-03-2017 | Läs mer

Med Clarendo som samarbetspartner får ni ett kostnadseffektivt, och över tid, hållbart ledningssystem som åstadkommer resultat.

Om ni vill ha pärmar med många, långa dokument kontakta inte oss!

Vill ni veta mer om hur vi kan hjälpa er att
implementera ett kostnadseffektivt ledningssystem?

Kontakta oss