Logga in

IT-verktyg

TIM är vårt webbaserade IT-verktyg. Med mer än 20 års erfarenhet av implementering av ledningssystem tycker Åsa att det måste finnas ett bättre sätt att leda och styra sin organisation än med massor av dokument och skrivna rutiner. Åsa menar också att ni kunder själva ska äga och driva ert ledningssystem och inte vara beroende av en konsult som regelbundet uppdaterar dokumenten och sköter ledningssystemet.

Så föddes TIM 2009. TIM är en förkortning av Tool to Improve Management System.

TIM har bland annat följande egenskaper;

  • Ett IT-verktyg i form av en molntjänst.
  • TIM nås från vilken dator som helst så länge det finns en internetuppkoppling.
  • Ni får påminnelser via mejl.
  • Enkelt att använda – för alla. Ingen tidskrävande utbildning krävs.
  • Översiktliga tidplaner och att-göra listor.
  • Enkelt att delegera uppgifter och öka delaktigheten
  • Täcker krav i standarderna ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SAM/AFS 2001:1, ISO 27001, ISO 3834, EN 1090, ISO 13485

 

Med Clarendo som samarbetspartner får ni ett kostnadseffektivt, och över tid, hållbart ledningssystem som åstadkommer resultat.

Om ni vill ha pärmar med många, långa dokument kontakta inte oss!

Vill ni veta mer om hur vi kan hjälpa er att
implementera ett kostnadseffektivt ledningssystem?

Kontakta oss