AAR-Translator AB

AAR-Translator AB i Malmö erbjuder sina kunder översättningstjänster på bred bas. Man har sedan länge arbetat enligt ett kvalitetsledningssystem samt den internationella standarden SS-EN 15038:2006.

Man vill nu certifiera ledningssystemet enligt ISO 9001 och samtidigt utvinna ännu mer nytta. Att mer än tidigare fokusera på affärsutveckling och nöjda kunder som ISO 9001 syftar till. Planen är att genomföra certifieringsrevision till sommaren 2011. Man har valt att bygga sitt ledningssystem i vårt IT-verktyg, TIM.

www.aar-translator.se

Tillbaka till Kunder