Addpro AB

Tack Addpro AB för förtroendet att projektleda implementeringen av ert ledningssystem för kvalitet, miljö och informationssäkerhet. Addro AB ska sedan genomgå revision för att erhålla certifikat enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 27001. Ett motiverat gäng som är beslutsamma! Det är goda förutsättningar för ett effektivt projekt och ett resultat som skapar värde. Speciellt roligt för oss på Clarendo är att ett it-företag väljer att certifiera sin verksamhet. Vi har själva sökt med ljus och lykta för att finna en it-partner som jobbar kvalitetssäkrat men utan resultat. Vi tror att IT branschen med sin trots allt unga ålder har stort värde av att genomgå processen att bli certifierade, speciellt enligt kvalitet ISO 9001 och informationssäkerhet ISO 27001. VI ser fram emot ett spännande projekt med implementeringen och ett långsiktigt givande samarbete.

www.addpro.se

Tillbaka till Kunder