AV Syd AB

AV Syd AB är ett företag i Malmö som levererar produkter och tjänster inom ljud och bild.

Man har ett ledningssystem som uppfyller kraven i standarderna ISO 9001 och ISO 14001.

Ledningssystemet är helt webbaserat. IT-verktyget är TIM.

http://www.avsyd.se/

Tillbaka till Kunder