BASMetal AB

BASMetal AB har ett ledningssystem för kvalitet och miljö som är certifierat i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001. Vi har implementerat systemet och arbetar nu med att kontinuerligt förbättra verksamheten. Vi genomför även regelbundet kundtillfredsställelse-mätningar.

“Clarendo ansvarar för att driva och kontinuerligt förbättra vårt ledningssystem. Det ger oss möjlighet att fokusera på vår business. Vi har ett lättarbetat och effektivt ledningssystem som vi är nöjda med.”

Staffan Aronsohn och Ola Wilhelmson
ägare AB BASMetal

http://www.basmetal.se/

Tillbaka till Kunder