Berga Läkarhus

Berga Läkarhus i Helsingborg har gett Clarendo förtroendet att leda implementeringen av ett miljöledningssystem. Systemet ska sedan certifieras enligt ISO 14001. Ett härligt gäng i vårdsektorn vilket vi tycker ska bli spännande. Branschen är ny men implementering av ledningssystem har vi lång erfarenhet av och ISO 14001 är en förhållandevis enkel standard att införa. Man kan tro att det är komplicerat men det är det inte. Det ska bli kul tycker vi och hoppas på ett långt och gott samarbete.

www.bergalakarhus.se

Tillbaka till Kunder