Blekinge Lås & Larmteknik AB

Blekinge Lås & Larmteknik AB är i full gång att införa ett kvalitets- och miljöledningssystem. Man har valt att arbeta i vårt webbaserade IT-verktyg TIM. Det underlättar arbetet, förståelsen och förkortar tiden för införandet.

Man har för avsikt att certifiera ledningssystemet första kvartalet 2011.

“Strukturen i TIM är lätt förståelig och enkel att lära sig.

I stort är TIM ett mycket bra verktyg, som gör att vi inte behöver lägga allt för mycket administrativ tid för att hålla vårt ISO-system levande. Hanteringen av ATT-GÖRA listan är mycket bra när man har knutit den till mail-adress och varje person som är berörd får en påminnelse via mail när man inte gjort uppgiften i tid. Avvikelse hanteringen är enkel och bra uppbyggd, men kräver lite arbete innan man riktigt förstår hela flödet.

Support från Clarendo är även den bra, med snabbt gensvar på frågor och problem som dyker upp

Jag kan rekommendera Clarendo och deras system TIM om man vill ha ett bra och lättarbetat kvalitet- och miljöledningssystem”.

Joakim Thorman
Blekinge Lås & Larmteknik AB

http://www.blekingelas.se/

Tillbaka till Kunder