Bo Altenstam AB

Bo Altenstam AB har ett ledningssystem för kvalitet och miljö som är certifierat i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001. Vi har implementerat systemet och arbetar nu med att kontinuerligt förbättra verksamheten.

Vi genomför även regelbundet kundtillfredsställelse-mätningar.

”Åsa har en förmåga att sätta sig in i arbetssätt och problem. Hon har god analysförmåga och brukar snabbt se vad som är viktigt och den egentliga kärnan. Detta leder normalt till en lösning, alternativt rutinbeskrivning som är enkel och kärnfull. Kort sagt: förenkling och bortskalande av onödigheter.

Vårt ledningssystem är ett enkelt, lättarbetat system, som är levande och fungerar i verkliga livet.”

Bo Altenstam
VD Bo Altenstam AB

http://www.boaltenstamab.se/

Tillbaka till Kunder