Comperative AB

Comparative AB är ett tjänsteföretag som säljer en rad servicetjänster såsom städning, fastighetsskötsel, bemanning och olika typer av skötsel. Kunder är bl.a. industri, skola, kontor och sjukhus.

Clarendo hjälper till att implementera ett miljöledningssystem i enlighet med ISO 14001. Comparative vill ha ett ledningssystem som leder och styr verksamheten, inte dokument i en pärm i en bokhylla, och har därför valt att bygga sitt ledningssystem i vårt webbaserade IT-verktyg TIM. Målsättningen är en certifiering till hösten 2012.

http://www.comparative.se/

Tillbaka till Kunder