Delvator AB

Delvator AB i Eslöv har valt att samarbeta med Clarendo när det gäller införandet av ett ledningssystem för kvalitet och miljö. Delvator har valt att certifiera sitt ledningssystem enligt standarderna ISO 9001 och ISO 14001. Vi tackar för detta förtroende. Ett ambitiöst företag som vill skapa värde med sitt ledningssystem.

Delvator AB har sitt huvudkontor i Eslöv och en verkstad i Härnösand. Delvator säljer hjullastare och grävmaskiner. Man är generalagent för Hitachi. En grundspecifikation fylls på med specialkrav från kunden. Man tillhandahåller även service och reparation, dels på de egna kontoren men även genom ca 22 st. kontrakterade servicelämnare.

www.delvator.se

Tillbaka till Kunder