Elastic Mobile

Vi tackar Elastic Mobile för förtroende att leda projektet med en certifiering enligt ISO 27001!

Elastic Mobile startade 2009. 2011 flyttade de till Ideon Research Park i Lund och mellan 2011 och 2013 var de ett inkubatorföretag på Ideon Innovation. Företaget agerar i dagsläget främst på svenska marknaden men har ett antal internationella kunder.

Elastic Mobile som företag bygger på en värdegrund som innebär långsiktighet och robusthet men skapat ur flexibla och elastiska lösningar.

Deras vision är att förnya och modernisera befintliga system med ny teknik på ett kostnadseffektivt sätt och med kort ledtid.

http://www.elasticmobile.se

 

Tillbaka till Kunder