EMEK AB

Emek har ett kvalitetsledningssystem som är certifierat enligt ISO 9001. Bureau Veritas är certifieringsorganet som godkänt systemet. Man fick endast 2 små avvikelser i certifieringsrevisionen!

Emeks ledningssystem är byggt på Clarendos struktur och vi har hjälpt Emek genom hela processen.

“Emek är en legoleverantör inom skärande bearbetning. Vår styrka är hög teknisk kompetens inom vårt område, korta leveranstiden, hög kvalitet och flexibla lösningar till våra kunder. Vi är 25 medarbetare varav 3 är tjänstemän. När vi bestämde oss för att dra igång ISO certifieringsprojektet insåg vi att vår organisation varken hade kompetensen eller strukturen att hantera hela projektet internt. Vi inledde ett samarbete med Clarendo, där Åsa fick rollen som projektledare. Åsa har drivit projektet framåt på ett tydligt och strukturerat sätt. Hennes upplägg är processorienterat och det har passat oss väldigt bra. Dokumentationen är kort, informativ och lätt att hålla levande. Det har hela tiden funnits en öppen dialog kring arbetsmetod och upplägg. Tack vare Åsas erfarenhet har hon kommit med bra förslag och lösningar på problem som dykt upp under projektets gång. Utan Åsas medverkan hade vi inte haft ett certifikat idag. Projektet har varit mycket lärorikt och till och med roligt, vilket inte är det första man tänker på när man ska ISO certifiera sig.”

Marcus Alfredsson
Vd Emek

Tillbaka till Kunder