Ernst Rosén AB

Ernst Rosén AB i Göteborg har ett ledningssystem för miljö, certifierat enligt ISO 14001 sedan många år. Man har för avsikt att implementera även kvalitetsaspekter och vill samtidigt öka affärsnyttan med ledningssystemet. Systemet ska hjälpa ledningen att leda och styra organisationen med fokus på kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
Clarendo AB och framförallt vårt IT-verktyg TIM har fått förtroendet att skapa struktur och framförallt systematik genom att konvertera existerande dokumentation till TIM. VI ser fram emot att tillsammans skapa ett ledningssystem med affärsnytta, d v s ett väl anpassat system som stödjer ledningen att leda och styra sitt företag.

http://www.ernstrosen.se/

Tillbaka till Kunder