Fambo Sweden AB

Fambo AB, ett trevligt bolag i Eslöv med tysk ägare. Ett teknikorienterat företag med fokus på montering av utrustning till industrin.

Ledningen har tagit ett beslut på implementering av ett ledningssystem som uppfyller kraven i ISO 9001 och ISO 14001. Samtidigt vill man säkerställa att man följer SAM, systematiskt arbetsmiljöarbete. Man vill ha ett lättarbetat system som underlättar ledning och styrning av kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöaspekterna. Man har därför valt TIM som IT-verktyg och Clarendo AB som samarbetspartner.

Vi tackar för förtroendet och ser fram emot ett spännande och lärorikt projekt.

www.fambo.se

Tillbaka till Kunder