GC gruppen

GC Gruppen går genom Industriarenan i Landskrona en utbildning med målsättning att införa ett ledningssystem i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001.

Ledningssystemet byggs i vårt webbaserade IT-verktyg TIM.

http://www.gcgruppen.com/

Tillbaka till Kunder