Heinex AB

Heinex AB är ett familjeföretag med 10 anställda. Man säljer tvättsäckar, vagnar, mattor, förnödenheter och tillbehör. Antalet branscher har ökat med åren. Kunder finns inom kommun och landsting, hotell- och restaurang, industriföretag, föreningar m.fl. branscher. Medarbetarna har sina specialområden med lång erfarenhet och hög kompetens. Man månar om sina kunder och satsar på att skapa långsiktiga relationer.

Clarendo hjälper till att implementera ett ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Ledningssystemet ska sedan certifieras i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001. TIM är IT-verktyget för ledningssystemet. Nyfikna medarbetare och ett kul uppdrag!

http://www.heinex.se/

Tillbaka till Kunder