IL-MEK

IL-MEK i Eslöv är ett kvalitetstänkande företag som utför arborrning, fräsning och svarvning av leveranser med högsta tänkbara kvalitet och med bästa leverans-säkerhet. Man arbetar i den tyngre divisionen upp till 10 ton. IL-MEK utför även svetsning som komplement samt ytbehandling såsom tvättning, blästring och målning och eventuellt montage för slutkund.
Clarendo hjälper till att implementera ett ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Ledningssystemet ska sedan certifieras i enlighet med ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 och ISO 3834-4. Målsättningen är certifiering under första kvartalet 2012. TIM är IT-verktyget för ledningssystemet. Ingvar har varit med på den tiden då det skapade hyllmeter med pärmar så han visste att han ville ha ett system som verkligen fungerar.

“Ju mer jag sätter mig in i TIM desto mer fantastiskt tycker jag att det är! ”

Ingvar Lindahl

http://www.il-mek.se/

Tillbaka till Kunder