Intigena Nordic AB

Tack Intigena Nordic AB för att vi får vara med och driva implementering av ert ledningssystem tillsammans med er! Fokus ligger på IFS som motsvarar ISO 9001 och med vårt effektiva IT-verktyg ska vi hjälpa till med att minimera administrationen och maximera nyttan med systemet samt involvera och entusiasmera medarbetarna på Intigena.

Intigena Nordic AB är i första hand tillverkare av trosskydd, men har också andra produkter såsom blöjor och våtservetter. Intigena uppfyller kraven från en allt större efterfrågan på produkter med speciella miljö- eller energibesparande värden genom att utveckla produkter från nya och miljövänliga råvaror.

Företaget grundades 1953 av Gunnar Andersson i Bjuv, nära Mörarp. Han började med att bygga en enkel servettmaskin i sin källare. Verksamheten växte sen gradvis och på 60-talet köpte han fastigheten där Intigena Nordic idag är verksamt. Under lång tid utvecklade företaget både tillverkningsutrustning och tillverkade hygienprodukter själv. Maskinkonstruktion för kommersiella ändamål avvecklades 1991 och idag är bolaget fokuserat på produktion av hygienprodukter.

www.intigena.se

 

Tillbaka till Kunder