AB Lås-Aktuellt

AB Lås-Aktuellt har ett ledningssystem för kvalitet och miljö som är certifierat i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001. Clarendos struktur används och vi har implementerat systemet. Clarendo hjälper till med internrevisioner och ledningens genomgång.

“Vi är väldigt nöjda med Clarendos arbete. Det man kan säga om deras arbete är att det är väldigt bra, enkelt och utan en massa krusiduller. Vi får bra kontakt, de gör vad de lovar på ett effektivt och utmärkt sätt.”

Lena Goldmann
Vd AB Lås-Aktuellt

www.las-aktuellt.se

Tillbaka till Kunder