LK Valves AB

LK Valves AB i Helsingborg har ett kvalitetsledningssystem som är certifierat enligt ISO 9001. Systemet är byggt på Clarendos struktur. Man genomgick förnyelserevision och uppgradering till 2008 års utgåva av ISO 9001 under februari månad.

“Lk Valves har använt sig av Clarendos tjänster för omarbetning och uppdatering av kvalitetssystem inför förnyelse revision. Under deras ledning har vi skapat ett effektivt och användarvänligt system. Arbetet har alltid haft en konkret förankring på delar som påverkar och säkerställer att vi levererar det vi önskar. Enkelheten har också bidragit till att systemet snabbt blivit en naturlig del av vår vardag”.

Anders Hedlund
Platschef
LK Valves AB

www.lkvalves.com

Tillbaka till Kunder