Mando AB

Tack Mando Group AB för förtroendet att digitalisera ledningssystemet. Mando Group AB hjälper personer med olika typer av ätproblem. Mando betyder ”jag äter”. Man har utvecklat en unik metod som genererar ett mycket gott resultat. Mando Group AB är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Dokumentationen har vuxit genom åren och systemet förlorat sin effektivitet. Att ett dokumentbaserat ledningssystem har svårt att uppnå effektivitet är mer regel än undantag, speciellt över tid, så det är inga konstigheter att man hamnat här.

Clarendo har uppdraget att digitalisera och effektivisera ledningssystemet i syfte att skapa det värde ett ledningssystem ska åstadkomma. Vi har redan genomfört den första fasen och fortsätter arbetet. Clarendo har fler kunder inom vårdbranschen, Mando har ett, för oss, en ny och spännande inriktning på sin verksamhet och vi ser fram emot ett långt och gott värdeskapande samarbete. Tack Margitha, HR-chef och Cecilia, VD.

 

www.mando.se

Tillbaka till Kunder