Modity AB

Stort Tack till Modity Energy Trading AB i Lund för förtroendet att driva implementeringen av ert ledningssystem tillsammans med er.

Ett ledningssystem som fokuseras på miljö och arbetsmiljö i första hand. Ledningssystemet ska därefter granskas av extern part och certifieras enligt ISO 14001 och OHSAS 18001. Vi är glad för att man vill ha ett effektivt IT-verktyg att arbeta i för att minimera administration och maximera involverandet av medarbetare och nytta med systemet.

Moditys vision är att vara Sveriges bästa energihandelsbolag. Man utvecklar, driver och förädlar möjligheterna med energimarknaden och fokus ligger på energihandel, riskhantering och analys. Moditys idé är att med hög kompetens och innovationsförmåga leverera värdeskapande tjänster med ett personligt bemötande, speciellt till företag vars energiaffär är betydande.

www.modity.se

Tillbaka till Kunder