Momec AB

Momec AB i Bottnaryd är ett helägt dotterbolag till IMG – International Marine Group. Företaget är specialiserat på marina dörrar, hela vägen från design – tillverkning – försäljning. Det är en verksamhet som ställer höga krav på kvalitet då man måste ta stor hänsyn till säkerhet på den färdiga produkten.

Man har ett ledningssystem för kvalitet certifierat enligt ISO 9001 sedan länge och vill nu förnya sitt system och öka nyttan med investeringen. Clarendo har fått förtroendet att lägga över systemet i TIM, ett IT-verktyg som underlättar att leda och styra verksamheten.

www.momec.com

Tillbaka till Kunder