Opsis AB

Opsis AB har ett kvalitets- och miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Man har bytt till Clarendos struktur och vi hjälper Opsis med internrevisioner.

“Med Clarendos verktyg har Opsis fått ett tydligare och mer lättarbetat kvalitets- och miljöledningssystem för samtliga delar i verksamheten.”

Svante Wallin
Vd

www.opsis.se

Tillbaka till Kunder