Rantzows Mekaniska AB Industriservice

Rantzows Mekaniska i Landskrona genomgick huvudrevision för både ISO 9001 och ISO 14001 i januari 2010. Planen var att börja med ISO 9001 och implementera miljöledningssystemet vid ett senare tillfälle. Med en engagerad och intresserad ledning gick arbetet fortare än förväntat varför vi inte fann någon anledning att vänta med ISO 14001.

Ledningssystemet bygger på Clarendos struktur som klargör det systematiska arbetet och minimerar administration.

“Vi anlitade Åsa på Clarendo på rekommendation av en leverantör till oss och vi kan varmt rekommendera vidare!

Vi har certifierat vår verksamhet enligt ISO 9001 och ISO 14001, ett fantastiskt och lärorikt arbete.

Tack vare ledningssystemet har vi fått en bättre struktur på företaget och vi som ägare behöver inte hålla så mycket i huvudet längre.

Ledningssystemet är väl inarbetat på företaget och vi var, tack vare Åsa, väl förberedda inför vår certifieringsrevision, vilken vi klarade galant!”

Maria och Micael Rantzow

www.rantzowsmek.se

Tillbaka till Kunder