Rantzows Sport AB/Unisport

Tack för förtroendet Rantzows Sport AB/Unisport i Hjärnarp. Clarendo har fått förtroendet att hjälpa Rantzows Sport/Unisport att digitalisera sitt ledningssystem. Man har idag ett ledningssystem certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001 och inser hur effektivt ett ledningssystem kan fungera med TIM. Vi håller som bäst på att bygga upp strukturer och aktiviteter och lägger plan för involvering av medarbetarna.

www.rantzows.com

 

Tillbaka till Kunder