ScanUnit AB

ScanUnit AB har ett ledningssystem certifierat enligt ISO 9001. Planen är att komplettera ledningssystemet med kraven i ISO 14001 samt införa krav enligt AFS 2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete. För att kunna skapa ett väl fungerande ledningssystem som hjälper till att leda och styra organisationen behövs en effektivare och tydligare struktur. Clarendo har fått uppdraget att implementera vårt webbaserade IT-verktyg TIM. Vi inför även kraven i ISO 14001 och lägger till styrning av relevanta arbetsmiljölagar. Ett intressant företag med tydliga ambitioner. Ett intressant uppdrag för Clarendo som tar fasta på tydligheten. Målsättningen är en certifiering enligt 14001 i början av 2012.

www.scanunit.se

Tillbaka till Kunder