SkåneJobb AB

SkåneJobb AB är ett företag med ca 8 anställda på kontoret och ca 50 personer i produktionen. Produktionspersonalen har någon form av funktionshinder. Affärsidén är att skapa arbetstillfällen som passar för individernas förutsättningar. Produktionspersonalen utför en rad olika typer av legoarbeten. Exempel är förpackning av produkter och efterarbeten för den grafiska branschen. Vd Ylva Lindgren-Bergqvist är intresserad av att styra och ha kontroll över verksamheten. Hon vill också tydliggöra organisationen med dess ansvar och befogenheter. TIM är IT-verktyget för ledningssystemet.

http://www.skanejobb.se/

Tillbaka till Kunder