STS Logistik i Malmö AB

STS Logistik i Malmö AB har ett kvalitets- och miljöledningssystem som är certifierat i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001.

Systemet är uppbyggt med Clarendos struktur och vi har ansvarat för implementering. I certifieringsrevisionen fick STS 0 avvikelser.

“STS Logistik är ett logistik- och speditionsföretag vars verksamhet har stor miljöpåverkan varför vi bestämde oss för att ta fram ett miljöledningssystem. Tillsammans med Clarendo har vi genomlyst vår verksamhet och vår miljöpåverkan för att se vilka förbättringar vi kan göra för att bidra med åtgärder för en bättre miljö. Vi bestämde ganska tidigt att även göra en kvalitetscertifiering.

Clarendo har skött framtagande av underlag och också involverat samtliga medarbetare i detta arbete vilket lett till att alla är förtrogna med vårt kvalitets- och miljöledningssystem

Revisionen genomfördes utan avvikelser vilket är ett mycket gott betyg för Clarendos arbete”.

Kenneth Hovold
Verkst.dir.

www.stsmalmo.se

Tillbaka till Kunder