Swedlink Logistics AB

Vi har fått förtroendet att guida Jörgen, Claes och de andra medarbetarna genom arbetet med att bygga ett ledningssystem för kvalitet och miljö. Ledningssystemet, har man beslutat, ska sedan genomgå revision för att erhålla certifikat enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Swedlink Logistics AB är ett bolag med kontor i Malmö och Stockholm. Som namnet antyder säljer företaget logistiktjänster i form av transporter. Man fokuserar på att erbjuda tjänster till små och medelstora företag. Fokus är att ge kunderna personlig service, vara kompetenta och flexibla samt att med engagemang skapa en effektiv logistikkedja. Vi ser fram emot ett gott och effektivt samarbete med ett ambitiöst företag som vill värna om sina kunder.

www.swedlink.se

Tillbaka till Kunder