Trelleborgs Kommun

Förvaltningens ledningssystem omfattar kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Ledningssystemet är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.

Arbetet med förvaltningens system syftar till att effektivisera och vidareutveckla det i syfte att åstadkomma ständiga förbättringar.

“Clarendo har på ett effektivt och professionellt sätt deltagit i revideringen av tekniska förvaltningens verksamhetssystem”

Martin Nilsson
Förvaltningschef
Tekniska Förvaltningen Trelleborg

www.trelleborg.se

Tillbaka till Kunder