Vakthundtjänst i Skåne AB

Vakthundtjänst i Skåne AB har ett kvalitetsledningssystem certifierat enligt ISO 9001. Clarendos struktur ligger i botten och vi har ansvarat för processen. De årliga internrevisionerna utförs av oss.

“Det jag är nöjd med, framförallt, är effektiviteten… det går fort och det blir gjort…”

Jonas Nilsson
Ägare och vd Vakthundtjänst i Skåne AB

www.vakthundtjanst.se

Tillbaka till Kunder