Logga in

Uppföljning

Internrevision

Uppföljning sker med hjälp av en s.k. internrevision. Standarden ställer krav på denna aktivitet och den ska dessutom göras före den externa revision som certifieringsrevisorn gör. Vi planerar internrevisionen med hjälp av en tidplan och genomför den åt er. Det blir som en generalrepetition inför externrevisionen. De avvikelser som vi konstaterar åtgärdar vi tillsammans med er.

Ledningens genomgång

Vi planerar och genomför tillsammans det som standarden kallar för ledningens genomgång. Ledningen samlas för att med hjälp av en checklista gå igenom ert ledningssystem och avgöra om det fungerar effektivt, leder till förbättringar och de resultat som ni vill uppnå. Om inte, fattar ledningen beslut om åtgärder. Åtgärderna sätts upp i en att-göra lista i TIM.

Ni är nu redo för certifieringsrevision!

Med Clarendo som samarbetspartner får ni ett kostnadseffektivt, och över tid, hållbart ledningssystem som åstadkommer resultat.

Om ni vill ha pärmar med många, långa dokument kontakta inte oss!

Vill ni veta mer om hur vi kan hjälpa er att
implementera ett kostnadseffektivt ledningssystem?

Kontakta oss