Johan Kallerhult

av Carola Kamel, 29 November 2021

“Clarendo har lärt oss att med kritiska ISO-glasögon behöver ISO inte vara svårt och omständligt utan istället identifierar processer och förenkla dem. Vi har plockat ut det som är kärnan i vår verksamhet och utgått från det. Med hjälp av Clarendo och  IT-verktyget TIM har vi fått ett stort engagemang bland personalen ute i verksamheten. Alla känner sig delaktiga i våra ISO ledningssystem och de tar sitt ansvar på allvar. Vi rekommenderar Clarendo till alla som vill ha ett enkelt och effektivt ledningssystem med fokus på rätt saker.”

Välkommen till Clarendo-bloggen

Här kan du som VD och ISO-intresserad hitta värdefull information och expertråd om ISO-standarder och ledningssystem. Vi på Clarendo vill hjälpa Dig att driva ett effektivt ISO-arbete.

ISO 45001 för en frisk och trygg arbetsplats 

av Catrine Nord, 28 March 2023

ISO 14001 – ett vinnande koncept

av Catrine Nord, 10 March 2023

ISO för koncerner

av Catrine Nord, 28 January 2022

ISO - På riktigt!

av Åsa Lindow, 13 December 2021

3 myter om ISO-dokument

av Gunilla Thai, 12 November 2021

Vad är ISO certifiering?

av Gunilla Thai, 07 September 2021