Logga in

ISO 45001 – Certifiering av ledningssystem för arbetsmiljö

Ledningssystem för arbetsmiljö. ISO 45001 fokuserar på den inre miljön. Vi identifierar de risker gällande arbetsmiljön som finns med de aktiviteter ni utför. Det kan t.ex. vara byggnadsarbetare som arbetar på hög höjd. Vi identifierar riskerna med det momentet och ni vidtar åtgärder för att minska dessa risker. Ni behöver också ta reda på hur era medarbetares psykologiska och ergonomiska arbetssituation ser ut. I grova drag innebär implementering av ISO 45001 följande aktiviteter:

  • Bevakning av arbetsmiljölagar och säkerställande att de efterlevs
  • Riskbedömning för arbetsmiljön
  • Mål och handlingsplaner
  • Styrning och nyckeltal
  • Hantering av tillbud och olyckor
  • Internrevision
  • Ledningens genomgång för analys och beslut

 

Kontakta oss om frågor gällande ISO 45001

och när ni vill diskutera ledningssystem för att styra och leda er organisation, standarder eller annat ni tror vi kan hjälpa er med!

Telefon: 040 – 53 73 01
E-post: info@clarendo.se

Catrine Nord

Vill du bli kontaktad?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar Catrine Nord dig och hjälper till med råd och svarar på frågor.

Med Clarendo som samarbetspartner får ni ett kostnadseffektivt, och över tid, hållbart ledningssystem som åstadkommer resultat.

Om ni vill ha pärmar med många, långa dokument kontakta inte oss!

Vill ni veta mer om hur vi kan hjälpa er att
implementera ett kostnadseffektivt ledningssystem?

Kontakta oss