Logga in

Vilket resultat kan ni förvänta er?

Förvänta er alltid det bästa!!

 

Resultatet blir ökad lönsamhet. Ökad lönsamhet får ni genom ökade intäkter och/eller minskade kostnader. I vårt ledningssystem ska ni arbeta med båda parametrarna parallellt. Låter det bra? OK, intäkter och kostnader är resultatet av aktiviteter. Det är dessa aktiviteter som vi ska koncentrera oss på, inte pengarna i sig.

 

Kvalitet ger lönsamhet.

 

Den standard som tydligast arbetar med aktiviteter som påverkar intäkter och kostnader är ISO 9001, kvalitetsledningssystem, varför vi alltid rekommenderar att starta med denna. Kostnader i samband med implementering och certifiering kan lättast räknas hem med ISO 9001. Ni lär er under tiden synsätt och angreppssätt för att få ledningssystemet effektivt. Det är sedan enkelt att införa och lägga till fler standarder inom andra områden då principen är densamma, d.v.s. att leda och styra organisationen.

 

Ökade intäkter och minskade kostnader.

 

Vilka aktiviteter leder då till ökade intäkter och minskade kostnader? Det kan t.ex. vara nöjdare kunder, lönsammare kunder, ökad leveranssäkerhet, färre driftstörningar, bra leverantörer, bra underhåll på maskiner, nöjdare medarbetare, minskad energiförbrukning, färre tillbud mm. Ja, listan kan såklart göras väldigt lång. Det viktiga är att ni identifierar potentialen i ökade intäkter och var någonstans kostnader och kvalitetsbrister finns i organisationen. Dessa ska ni sedan sätta mål på och börja mäta – starten till ett effektivt ledningssystem och ökad lönsamhet! Verkar det rimligt?

Om ni har ett ledningssystem som inte åstadkommer resultat, eller önskat resultat, då har ni fel fokus i ert ledningssystem. Men misströsta inte – ni är långt ifrån ensamma! Tjocka pärmar som beskriver det ni redan vet och kan tillför inte mycket

Vi menar att ett ledningssystem som inte åstadkommer resultat eller effektivt styr och leder organisationen inte är något ledningssystem.

Med Clarendo som samarbetspartner får ni ett kostnadseffektivt, och över tid, hållbart ledningssystem som åstadkommer resultat.

Om ni vill ha pärmar med många, långa dokument kontakta inte oss!

Vill ni veta mer om hur vi kan hjälpa er att
implementera ett kostnadseffektivt ledningssystem?

Kontakta oss