Underbiträden

På Clarendo arbetar vi med följande underleverantörer:

Gislen Software, som hjälper oss med utvecklingen av TIM.

AddPro, vars tjänst vi använder för hosting av TIM:s server.

Asana, vars tjänst vi använder som ärendehantering i TIM:s support i kommunikationen med våra utvecklare.