Släpp frustrationen över
dokument ingen läser!

TIM är en tjänst som driver ditt ledningssystem effektivt. Inga meterlånga skrivna rutiner ingen läser, inga komplexa processkartor som är omöjliga att förstå.

Jag vill bli kontaktad

TIM är assistenten som driver ditt ledningssystem mot framgång

Bild som symboliserar kunskap är viktigt

Inbyggd ISO-expert

ISO-standardens krav är redan tolkade och inbyggda i TIM.

Bild som symboliserar automatiserat

Automatiserat

Inbyggd projektledare hela vägen till certifiering.

Bild som visar PDCA cykel

PDCA - på riktigt

Aktiviteter delegeras, genomförs och följs upp i enlighet med dina deadlines.

Clarendometoden

Vi på Clarendo har sedan 1993 hjälpt företag och organisationer med att implementera och digitalisera sina ledningssystem enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 och ISO 45001. Med vårt unika angreppssätt bygger vi ledningssystem som åstadkommer resultat, fungerar över tid och skapar framgång – vi garanterar dessutom godkänt resultat i externrevisionen.

Läs mer om Clarendometoden

Fokus på värde

Glöm högar med dokument som ingen läser!

  • Fokus på det som är viktigt och bidrar till verksamhetens framgång.
  • Anpassning till den styrning verksamheten verkligen har behov av.
  • Medvetenhet om nyttan av utvärdering av beslut.
Jag vill bli kontaktad

Delegering av ansvar och enkel uppföljning

Ledning som gör ditt jobb effektivt!

  • Alla uppgifter har en ansvarig medarbetare och en deadline.
  • Ansvarig får påminnelser och kan tydligt följa vad som ska göras.
  • Chefen har full kontroll över sin avdelning.
Jag vill bli kontaktad

Ledningssystemet ägs av företaget

Ledningssystemet leder och styr organisationen på ett hållbart sätt!

  • Organisationen ändras och kvalitetsnivån finns kvar.
  • Medarbetare börjar och slutar utan att något faller mellan stolarna.
  • Ledningssystemet lever effektivt vidare när kvalitetschefen eller konsulten lämnar.
Läs mer om alla fördelar

Varför företag har förtroende för Clarendo

Michael Lund

Koncernchef, Damstahl A/S

Clarendo, som står bakom TIM, garanterade oss ett unikt ISO-verktyg utan papperstyranni, och det har vi till fullo fått uppfyllt. Alltså är ISO något vi använder, och som våra samarbetspartners har glädje av.

Nu hjälper TIM till att driva våra processer. Det ger värde i den dagliga verksamheten, både internt och externt.

Johan Kallerhult

Ekonomichef, GPA Flowsystem AB

”Clarendo har lärt oss att med kritiska ISO-glasögon behöver ISO inte vara svårt och omständligt utan istället identifierar processer och förenkla dem. Vi har plockat ut det som är kärnan i vår verksamhet och utgått från det. Med hjälp av Clarendo och  IT-verktyget TIM har vi fått ett stort engagemang bland personalen ute i verksamheten. Alla känner sig delaktiga i våra ISO ledningssystem och de tar sitt ansvar på allvar. Vi rekommenderar Clarendo till alla som vill ha ett enkelt och effektivt ledningssystem med fokus på rätt saker.”

Daniel Jonsson

VD, JOTAC AB

”När vår ISO-ansvarige slutade blev det uppenbart att vi inte kunde förstå eller ta över det berg av dokument som vårt ledningssystem bestod av. Digitaliseringen till Clarendos IT-verktyg TIM innebar att vi involverade fler medarbetare med rätt saker och fokus ligger nu i stället på problemlösning och strategifrågor. Tack vare digitaliseringen till IT-verktyget TIM sparar Jotac nu 300 000kr per år.”