Släpp frustationen över 
dokument ingen läser!

TIM är en tjänst som driver ditt ledningssystem effektivt. Inga meterlånga skrivna rutiner ingen läser, inga komplexa processkartor omöjliga att förstå.

Jag vill bli kontaktad!

TIM är assistenten som driver ditt ledningssystem mot framgång

Inbyggd ISO-expert

ISO-standardens krav är redan tolkade och inbyggda i TIM.

Automatiserat

Inbyggd projektledare hela vägen till certifiering.

PDCA - på riktigt

Aktiviteter delegeras, genomförs och följs upp i enlighet med dina deadlines.

Clarendometoden

Vi på Clarendo har sedan 1993 hjälpt företag och organisationer med att implementera och digitalisera sina ledningssystem enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 och ISO 45001. Med vårt unika angreppssätt bygger vi ledningssystem som åstadkommer resultat, fungerar över tid och skapar framgång – vi garanterar dessutom godkänt resultat i externrevisionen.

Läs mer om Clarendometoden
Exempel på påminnelsefunktion i ledningssystemet TIM

Fokus på värde

Glöm högar med dokument som ingen läser!

  • Fokus på det som är viktigt och bidrar till verksamhetens framgång.
  • Anpassning till den styrning verksamheten verkligen har behov av.
  • Medvetenhet om nyttan av utvärdering av beslut.
Jag vill bli kontaktad!
Kundmöte för implementering av ISO där ledningssystemet TIM visas på digital skärm

Delegering av ansvar och enkel uppföljning

Ledning som gör ditt jobb effektivt!

  • Alla uppgifter har en ansvarig medarbetare och en deadline.
  • Ansvarig får påminnelser och kan tydligt följa vad som ska göras.
  • Chefen har full kontroll över sin avdelning.
Jag vill bli kontaktad
Organisationsstruktur i ledningssystemet TIM

Ledningssystemet ägs av företaget

Ledningssystemet leder och styr organisationen på ett hållbart sätt!

  • Organisationen ändras och kvalitetsnivån finns kvar.
  • Medarbetare börjar och slutar utan att något faller mellan stolarna.
  • Ledningssystemet lever effektivt vidare när kvalitetschefen eller konsulten lämnar.
Läs mer om alla fördelar

Varför företag har förtroende för Clarendo

Johan Kallerhult

Ekonomichef, GPA Flowsystem AB

"Clarendo har lärt oss att med kritiska ISO-glasögon behöver ISO inte vara svårt och omständligt utan istället identifierar processer och förenkla dem. Vi har plockat ut det som är kärnan i vår verksamhet och utgått från det. Med hjälp av Clarendo och  IT-verktyget TIM har vi fått ett stort engagemang bland personalen ute i verksamheten. Alla känner sig delaktiga i våra ISO ledningssystem och de tar sitt ansvar på allvar. Vi rekommenderar Clarendo till alla som vill ha ett enkelt och effektivt ledningssystem med fokus på rätt saker."

Daniel Jonsson

VD, JOTAC AB

”När vår ISO-ansvarige slutade blev det uppenbart att vi inte kunde förstå eller ta över det berg av dokument som vårt ledningssystem bestod av. Digitaliseringen till Clarendos IT-verktyg TIM innebar att vi involverade fler medarbetare med rätt saker och fokus ligger nu i stället på problemlösning och strategifrågor. Tack vare digitaliseringen till IT-verktyget TIM sparar Jotac nu 300 000kr per år.”

Stefan Andersson

VD, Unisport AB

”Clarendo har med IT-verktyget TIM gett oss möjligheten att bygga den struktur som passar vår organisation. Vi har verksamhet utspridd på flera orter och TIM gör det enkelt att delegera uppgifter till ansvariga på orterna och dessutom enkelt följa upp att uppgifterna blir gjorda.

TIM samordnar och ger en översikt av ISO-processen och vi undviker, med hjälp av TIM, dubbelarbete och misskommunikation. Rekommenderas till andra som också har verksamhet på flera orter och har behov av styrning och uppföljning i ett centralt system.”

Se fler referenser

Jag vill veta mer!