Släpp frustationen över 
dokument ingen läser!

TIM är en tjänst som driver ditt ledningssystem effektivt. Inga meterlånga skrivna rutiner ingen läser, inga komplexa processkartor omöjliga att förstå.

Boka demo

TIM är assistenten som driver ditt ledningssystem mot framgång

Inbyggd ISO-expert

ISO-standardens krav är redan tolkade och inbyggda i TIM.

Automatiserat

Inbyggd projektledare hela vägen till certifiering.

PDCA - på riktigt

Aktiviteter delegeras, genomförs och följs upp i enlighet med dina deadlines.

Clarendometoden

Vi på Clarendo har sedan 1993 hjälpt företag och organisationer med att implementera och digitalisera sina ledningssystem enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 och ISO 45001. Med vårt unika angreppssätt bygger vi ledningssystem som åstadkommer resultat, fungerar över tid och skapar framgång – vi garanterar dessutom godkänt resultat i externrevisionen.

Läs mer om Clarendometoden
Exempel på påminnelsefunktion i ledningssystemet TIM

Fokus på värde

Glöm högar med dokument som ingen läser!

  • Fokus på det som är viktigt och bidrar till verksamhetens framgång.
  • Anpassning till den styrning verksamheten verkligen har behov av.
  • Medvetenhet om nyttan av utvärdering av beslut.
Boka demo
Kundmöte för implementering av ISO där ledningssystemet TIM visas på digital skärm

Delegering av ansvar och enkel uppföljning

Ledning som gör ditt jobb effektivt!

  • Alla uppgifter har en ansvarig medarbetare och en deadline.
  • Ansvarig får påminnelser och kan tydligt följa vad som ska göras.
  • Chefen har full kontroll över sin avdelning.
Jag vill bli kontaktad
Organisationsstruktur i ledningssystemet TIM

Ledningssystemet ägs av företaget

Ledningssystemet leder och styr organisationen på ett hållbart sätt!

  • Organisationen ändras och kvalitetsnivån finns kvar.
  • Medarbetare börjar och slutar utan att något faller mellan stolarna.
  • Ledningssystemet lever effektivt vidare när kvalitetschefen eller konsulten lämnar.
Läs mer om alla fördelar

Varför företag har förtroende för Clarendo

Owe Bergman

Vice VD, Svenska Kakel AB

”Många har varnat för att ISO är oerhört tidsödande, jobbigt och man drunknar i dokument. Med Clarendos angreppssätt övertygades vi dock att ge oss ut på ISO-resan. Jag rekommenderar Clarendo alla dar i veckan!"

Daniel Jonsson

VD, JOTAC AB

”När vår ISO-ansvarige slutade blev det uppenbart att vi inte kunde förstå eller ta över det berg av dokument som vårt ledningssystem bestod av. Digitaliseringen till Clarendos IT-verktyg TIM innebar att vi involverade fler medarbetare med rätt saker och fokus ligger nu i stället på problemlösning och strategifrågor. Tack vare digitaliseringen till IT-verktyget TIM sparar Jotac nu 300 000kr per år.”

Magnus Rooth

VD, Interspol Systems AB

”Clarendo har gett oss verktyg så att vi har förstått standarden på ett helt nytt sätt. Vi har fått omvärdera tänket, blivit engagerade och nu använder vi verkligen ledningssystemet i TIM. Vi kan enkelt styra vår snabba tillväxt i TIM genom aktiviteter och delegering av uppgifter. Med många års erfarenhet av projekt ger vi Clarendos TIM-team högsta betyg i projektutvärderingen, 10 av 10.

Vi ser fram emot ett samarbete i många år framöver.”

Se fler referenser

Jag vill veta mer!