Konsulter inom ISO-certifiering

Vi har mer än 25 års erfarenhet av att bygga ledningssystem.
Vi lämnar certifieringsgaranti och ni kan därför tryggt lämna ansvaret för uppbyggnad och underhåll av ledningssystemet till oss.

Er kompletta ISO-partner – Varför välja oss som era ISO-konsulter?

 

Certifieringsgaranti: Vi förstår att införandet av ett ledningssystem kan vara utmanande. Därför erbjuder vi en certifieringsgaranti, vilket innebär att ni tryggt kan överlåta ansvaret för implementeringen av ert ledningssystem till oss. Vi säkerställer att ni når certifiering med framgång och med full överensstämmelse med ISO-standarderna.

25 års erfarenhet: Med över 25 års erfarenhet och över 300 framgångsrika implementeringar av ISO-certifieringar är Clarendo er pålitliga partner. Dessutom lever vi som vi lär – vilket innebär att vi själva är ISO-certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 27001.

Unikt angreppsätt: Varje företag är unikt, och vi anpassar våra tjänster för att passa era specifika behov. Som era ISO-partner implementerar vi ert ledningssystem baserat på de ISO-standarder ni önskar, och vi skapar skräddarsydda lösningar som passar er organisation perfekt.

Välj Clarendo som era ISO-konsulter och låt oss tillsammans skapa en framgångsrik resa mot ökad effektivitet, kvalitet och överensstämmelse med ISO-standarderna.

Standarder - Vad är en ISO certifiering

En ISO-certifiering är ett tydligt bevis på att företaget konsekvent lever upp till de fastställda kraven och riktlinjerna för den valda standarden. Det innebär att verksamheten aktivt strävar efter att förbättra och utveckla sina processer med hjälp av standarden. De specifika processerna varierar beroende på vilken standard som tillämpas, såsom ISO 9001 för kvalitetsledning och ISO 14001 för miljöledning.

Genom att inneha en ISO-certifiering visar företaget på ett övertygande sätt sitt engagemang för att möta kundernas behov eller ta miljöhänsyn på ett seriöst sätt. Certifieringen fungerar som ett bevis på att företaget aktivt anpassar sina produkter och tjänster för att säkerställa hög kvalitet och samtidigt upprätthålla en stark miljöprestanda. Det skapar därmed förtroende och tillförlitlighet gentemot kunder och andra intressenter.

Vi jobbar med standarder som ställer krav på ledningssystem, alltså det sätt ett företag leder och styr sin organisation. För varje standard byter vi glasögon samt leder och styr organisationen ur ett nytt perspektiv.

ISO 9001 Kvalitetsledningssystem

ISO 9001 är standarden för kvalitet. Utifrån kraven i den här standarden arbetar ni för att era kunder ska erhålla det som beställts utifrån aspekter såsom prestanda, tid, kostnad, innehåll, kompetens osv.

Läs mer om ISO 9001

ISO 14001 Miljöledningssystem

ISO 14001 är standarden för miljö. Genom att implementera ISO 14001 på betraktar ni er verksamhet ur ett miljöperspektiv och fokuserar på de aktiviteter ni utför som påverkar den yttre miljön.

Läs mer om ISO 14001

ISO 45001 Arbetsmiljöledningssystem

ISO 45001 är standarden för arbetsmiljö. I den här standarden tittar vi närmare på risker i arbetsmiljön som är kopplade till er verksamhet, såsom det fysiska och psykosociala, och vidtar åtgärder för att minimera dessa risker.

Läs mer om ISO 45001

ISO 27001 Informationssäkerhet

ISO 27001 är standarden för informationssäkerhet. Med ISO 27001 vidtar ni åtgärder för att minska riskerna för intrång och hot mot ert företags och era intressenters information.

Läs mer om ISO 27001

ISO skapar förutsättningar för långsiktig framgång!

Med en ISO-certifiering av företaget ökar möjligheterna att skaffa nya kunder och stärka förtroendet hos de befintliga.

För att kunna erhålla ett certifikat för en standard t.ex. ISO 14001 så krävs en certifieringsrevision.

Certifiering betyder ”godkänd revision”. Det innebär att en revisor som är kunnig på standarden samt godkänd för den SNI-kod som er verksamhet omfattar. Det finns fler än 15 certifieringsorgan i Sverige, både små och stora, varav några är internationella. Ni tar kontakt med certifieringsorganet och ber att få en offert.

Så vad ska ni tänka på om ni vill bli certifierade?

Ta gärna in flera offerter eftersom de skiljer sig åt vad gäller tid, dagsdebitering och årliga kostnader.

Det allra viktigaste är självklart att certifieringsrevisorn som kommer uppfyller en del väsentliga aspekter; bl.a. har en omfattande kunskap om tillämpning av vald standard, är nyfiken samt har en pedagogisk och analytisk förmåga.

Dessutom är det en fördel med en revisor som är öppen för olika sätt att tillämpa standarden.

Varför ISO-certifiering med Clarendo?

Erfarenhet som Grundsten:

Med över 25 års erfarenhet inom ISO-standarder har vi skapat en robust och effektiv process för att vägleda er genom certifieringsprocessen. Vi har arbetat med företag inom olika branscher och storlekar, och vårt engagemang är att skräddarsy lösningar för att möta era specifika behov.

Expertis som Målmedel:

Våra projektteam av experter är dedikerade till att se till att er certifieringsresa är smidig och framgångsrik. Vi erbjuder inte bara stöd genom certifieringsprocessen utan också kontinuerlig rådgivning för att säkerställa att era system förblir i linje med de senaste standarderna och bästa praxis.

Innovativt Verktyg för Enkel Hantering:

Vi har integrerat modern teknik i våra processer för att göra certifieringshanteringen så enkel och effektiv som möjligt. Vårt digitala IT-verktyg TIM är utformade för att förenkla dokumentation, löpande arbetet och utveckling så att ni upplever nyttan med er ISO-certifiering.

Jag vill veta mer!

kontakta oss