Konsulter inom ISO-certifiering

Vi har mer än 20 års erfarenhet av att bygga ledningssystem.
Vi lämnar certifieringsgaranti och ni kan därför tryggt lämna ansvaret för uppbyggnad och underhåll av ledningssystemet till oss.

Standarder

Vi jobbar med standarder som ställer krav på ledningssystem, alltså det sätt ett företag leder och styr sin organisation. För varje standard byter vi glasögon samt leder och styr organisationen ur ett nytt perspektiv.

ISO 9001 Kvalitetsledningssystem

ISO 9001 är standarden för kvalitet. Utifrån kraven i den här standarden arbetar ni för att era kunder ska erhålla det som beställts utifrån aspekter såsom prestanda, tid, kostnad, innehåll, kompetens osv.

Läs mer om ISO 9001

ISO 14001 Miljöledningssystem

ISO 14001 är standarden för miljö. Genom att implementera ISO 14001 på betraktar ni er verksamhet ur ett miljöperspektiv och fokuserar på de aktiviteter ni utför som påverkar den yttre miljön.

Läs mer om ISO 14001

ISO 45001 Arbetsmiljöledningssystem

ISO 45001 är standarden för arbetsmiljö. I den här standarden tittar vi närmare på risker i arbetsmiljön som är kopplade till er verksamhet, såsom det fysiska och psykosociala, och vidtar åtgärder för att minimera dessa risker.

Läs mer om ISO 45001

ISO 27001 Informationssäkerhet

ISO 27001 är standarden för informationssäkerhet. Med ISO 27001 vidtar ni åtgärder för att minska riskerna för intrång och hot mot ert företags och era intressenters information.

Läs mer om ISO 27001

ISO skapar förutsättningar för långsiktig framgång!

Med en ISO-certifiering av företaget ökar möjligheterna att skaffa nya kunder och stärka förtroendet hos de befintliga.

För att kunna erhålla ett certifikat för en standard t.ex. ISO 14001 så krävs en certifieringsrevision.

Certifiering betyder ”godkänd revision”. Det innebär att en revisor som är kunnig på standarden samt godkänd för den SNI-kod som er verksamhet omfattar. Det finns fler än 15 certifieringsorgan i Sverige, både små och stora, varav några är internationella. Ni tar kontakt med certifieringsorganet och ber att få en offert.

Så vad ska ni tänka på om ni vill bli certifierade?

Ta gärna in flera offerter eftersom de skiljer sig åt vad gäller tid, dagsdebitering och årliga kostnader.

Det allra viktigaste är självklart att certifieringsrevisorn som kommer uppfyller en del väsentliga aspekter; bl.a. har en omfattande kunskap om tillämpning av vald standard, är nyfiken samt har en pedagogisk och analytisk förmåga.

Dessutom är det en fördel med en revisor som är öppen för olika sätt att tillämpa standarden.

Jag vill veta mer!

kontakta oss