Vanliga frågor

Här hittar du svaren på de vanligaste
frågorna om Clarendo, TIM och ISO.

Kategorier

Frågor

Hur blir jag kund?

Vill ni implementera ett effektivt och hållbart ledningssystem i er verksamhet? Då tar ni kontakt med oss genom vårt kontaktformulär här på sidan, eller så ringer ni oss på vårt växelnummer (040 – 53 73 01) så går vi igenom era önskemål och tar det vidare därifrån.

Kan ni verkligen garantera att jag blir certifierad?

Ja, vi lämnar certifieringsgaranti. Detta kan vi göra efter mer än 20 års erfarenhet av branschen där vi inte har misslyckats en enda gång. Eftersom att vi skräddarsyr ert ledningssystem till vad som fungerar bäst för er organisation samt följer med er under hela processen, kan ni också vara säkra på att ni får rätt förutsättningar för att få ert certifikat.

Vem är TIM?

TIM (Tool to Improve Management system) är vårt IT-verktyg som är er assistent i arbetet med ledningssystemet. TIM har standardernas krav inbakade i sig och hjälper er att hålla koll på vad som ska göras i er organisation.

Kan vi flytta vårt nuvarande ledningssystem till TIM?

Ja! TIM fungerar utmärkt både för er som vill ha ett helt nytt ledningssystem och för er som vill slippa era gamla pärmar och konvertera till en mer effektiv, aktivitetsbaserad lösning.

Är TIM något för oss?

Om ditt företag vill ha ett IT-stöd för sitt ledningssystem som kommer med experthjälp till att tolka standardkrav – då är TIM något för er.

Är det säkert att använda TIM?

Ja, Clarendos verksamhet är certifierat enligt standarden för informationssäkerhet, ISO 27001 – så ni kan lita på att er användning av TIM är säker.

Behöver vi anlita en konsult?

Nej! När du arbetar med oss så har du hela PDCA-cykeln direkt i TIM. Vi hjälper er att komma igång med TIM och ledningssystemet och efter det är ni utrustade med verktygen att sköta allt på egen hand, utan en konsult.

Behöver vi ha någon kunskap om standarden innan vi kör igång?

Nej – TIM har en inbyggd tolkning av standarderna, vilket gör att alla kraven redan är inplanerade när ni kommer igång.

Behöver vi utse en egen projektledare för ISO-arbetet?

Nej – TIM inkluderar en digital projektledare som driver implementeringsprojektet från start fram till certifiering.

Vilket stöd kan vi få över tid från Clarendo?

Vi på Clarendo hjälper er organisation genom hela implementeringsprojektet. Efter det erbjuder vi teknisk support, uppföljningar i samband med internrevision och externrevision, rådgivning i underhållet av ledningssystemet samt uppgradering enligt nya utgåvor av standarden.

Behöver vi gå en kurs när en ny utgåva av standarden kommer ut?

Nej – TIM innehåller redan en tolkning av standarderna som kommer att uppdateras och anpassas när nya utgåvor kommer ut.

Kan vi få hjälp med avvikelser i revisioner?

Ja – vi är experter på tolkning av standarder och hjälper er med att hantera de avvikelser ni får under revisionerna.

Kan vi få hjälp med internrevisioner?

Ja – vi erbjuder internrevisioner som en tjänst.

Är företagets information säker i ert system?

Ja – vi är certifierade enligt ISO 27001 som ställer krav på vår hantering och säkerhet vad gäller kunders information.

Hur uppfyller ni GDPR?

Vår styrning av GDPR sker i TIM – vi gör en regelbunden uppdatering av vår personuppgiftskartläggning.

Kan ni hjälpa till med kontakten med certifieringsorgan och externrevision?

Ja – vår digitala projektledare hjälper till med offerter från certifieringsorgan, jämförelse och rekommendation.

Är det säkert att lägga in företagskritisk information i TIM och kan jag vara säker på att ingen obehörig kan få tillgång till vår information?

Ja, utveckling av TIM sker enligt OWASP-metoden. Vårt eget ledningssystem är certifierat enligt ISO 27001. Ni kan därför lita på att all er information är i säkert förvar.

Brukar ni uppdatera TIM?

Ja – vår utveckling av TIM görs med agila metoder, vilket betyder att vi arbetar kontinuerligt med att förbättra och uppdatera systemet.

Måste vi göra en GAP-analys?

Nej. TIM innehåller en tolkning av alla standardkrav ni kan tänkas behöva följa; allt ni behöver göra finns i ert IT-verktyg.

Måste jag köpa standarden?

Nej, du behöver inte köpa den i samarbetet med oss. Kraven i standarden har vi byggt in i TIM. Om ni gärna vill ha standarden till hands så köper ni den på www.sis.se.

Vad är en ISO-standard?

En ISO-standard är en uppsättning krav som ställs på en organisation och dess ledningssystem. Om alla kraven är uppfyllda kan företaget bli certifierade enligt ISO-standarden, ett betyg på att ledningssystemet lever upp till en godkänd nivå.

Kan vi implementera flera standarder?

Ja, det går utmärkt att implementera flera standarder med olika fokus, t.ex. kvalitet, miljö, arbetsmiljö och informationssäkerhet.

Hur hanterar ni kunds personuppgifter i ert system?

Klicka här för att läsa Clarendos integritetspolicy.

Vad skiljer TIM från andra IT-verktyg och angreppssätt för ledningssystem på marknaden?

Klicka här för att läsa mer om hur TIM skiljer sig från andra angreppssätt för ledingssystem på marknaden. 

Jag vill veta mer!

kontakta oss