Vi är specialister på
ISO för koncerner

Clarendos skräddarsydda ISO-process för koncerner innebär att det enkelt och smidigt går att leda och styra från toppen på ett effektivt sätt.

“Samarbetet med Clarendo är mycket professionellt, enkelt och där vi verkligen får fram nyttan av tydlig ledning och styrning. På sättet Clarendos medarbetare möter våra medarbetare skapar ett ömsesidigt förtroende och engagemang som gynnar vår koncerns utveckling.

– Håkan Wifvesson, VD på Infralogistic AB

Så här hjälper Clarendo och TIM koncerner

Har din koncern varierande strukturer och arbetar på olika sätt med ledningssystemen i olika bolag? Clarendo hjälper dig skapa samma struktur på ledningssystemen i dotterbolagen – vilket skapar enhetlighet och tydlighet för hela koncernen.

Vi projektleder er genom implementering och certifiering

Clarendo och TIM projektleder varje dotterbolag genom hela processen – från implementering av TIM till ISO-certifiering.

Digitalisering skapar effektivitet i ledningsystemet

Vårt digitala verktyg TIM ger dig förutsättningar att kunna navigera mellan bolagens ledningssystem. Du kan som ansvarig sätta mål, kontrollera aktiviteter, hantera avvikelser och delegera uppgifter – allt med en inloggning. Läs mer om TIM här.

Clarendometoden garanterar framgång i ISO-arbetet

Vi har en standardiserad, väl beprövad implementeringsmetod som garanterar att vi håller tidsplan och levererar godkänt resultat vid externrevisionen – i snitt tar det 3 månader från start till certifiering! Läs mer om Clarendometoden här.

Jag vill veta mer!