ISO för koncerner

av Catrine Nord, 28 januari 2022

Olika strukturer på ledningssystemen i koncernen är onödigt, dyrt och ineffektivt! 

Har din koncern varierade strukturer och arbetar på skiftande sätt med ledningssystemen i de olika bolagen? Då är du långt ifrån ensam. Många koncerner styr sina ledningssystem själva i respektive bolag. Vart och ett av bolagen arbetar ofta på sitt eget sätt och ledningssystemen har olika uppbyggnad och utseende. Detta gör det såklart svårt att ha insyn och överskådlig överblick av ledningssystemen i hela koncernen. För att veta hur det står till med saker, behövs vanligtvis någon kontaktas för att få information, vilket är drygt, ineffektivt och omständligt. Många känner stor frustration och vanmakt över att lägga tid och pengar på att hålla koll och reda ut. De kan inte leda och styra på det effektiva sätt som sig bör.  
Irritation och missmod är ständigt återkommande känslor om ISO i koncerner. Men så behöver det inte vara. 
Att leda och styra sin koncern kan faktiskt vara både smidigt, lätt och effektivt.  


Ett enhetligt ledningssystem i hela koncernen sparar både tid och pengar! 

Att ha en gemensam struktur på alla bolagen i koncernen skapar maximal nytta och effektivitet. Vi vet ju alla att tid är pengar. Med en enhetlig homogen struktur i ledningssystemen i hela koncernen, så behöver ingen tid gå till spillo genom onödigt letande och läsande. Man har full kontroll och insyn i alla bolagen genom en inloggning. I stället kan arbetet och produktiviteten användas till att arbeta med och hantera ISO-aktiviteter och ISO-frågor gällande för koncernen. När man har total insyn i de olika företagen och samtidigt kan styra dem från toppen, skapas kvalitet i hela kedjan och missförstånd reduceras. Med en enda inloggning kan man navigera runt i de olika bolagens ledningssystem och sätta mål, kontrollera att aktiviteter är utförda, skicka avvikelser och delegera ut uppgifter med mera. Det går att snabbt och enkelt se vad som har beslutats om och vad som blivit utfört. Med ett lättillgängligt och sammanhängande system så finns det kontroll i alla led. Tillgång till alla dokument, rutiner, processer och avvikelser med mera ger en klar och tydlig blick över hela koncernen. Det ger en exceptionell möjlighet att leda och styra koncernen på ett naturligt och självklart sätt.  

Så här tar du din koncern och ditt ledningssystem till nästa nivå! 

Ett enhetligt ledningssystem med samma uppbyggnad och styrning hela vägen ut i alla bolagen är en bedrift som rätt IT-verktyg lätt kan uppfylla. Som beslutsfattare vill man kunna leda organisationen i koncernen uppifrån och delegera ut aktiviteter i de olika företagen. Med en koncernfunktion i ditt ledningssystem kan du enkelt hantera ledningsgruppsmöten och andra viktiga möten från toppnivå. Även ISO-möten som exempelvis ledningens genomgång hanteras på högsta nivå för att sedan ge ansvar åt rätt person i ett bolag att utföra. Den ansvariga får då tillgång till protokollet och kan läsa igenom för att förstå vad som beslutats. När det är klart bockas aktiviteten av, vilket kan kontrolleras från moderbolaget. Likaså avvikelser relevanta för koncernledningen som uppkommer på ett av bolagen, kan skickas uppåt i hierarkin och rätt person kan ta hand om dem. Man får ett logiskt flöde i koncernen med rätt personer involverade. Detta gör alla steg i leden trygga och självklara både för chefer, administratörer och anställda. På så sätt sparas både tid, energi och resurser.  

Så ökar du nyttan på lång sikt av ditt ledningssystem i din koncern! 

Vår erfarenhet visar på att koncerner med denna beskrivna koncernfunktion leder till att högsta kvalitet är säkrat ut i alla bolagen. Koncernbolag som arbetar med sina ISO-ledningssystem på detta sätt anser att med ett och samma regelstruktur skapar ISO ett värde för bolagen. Ett ISO-ledningssystem är inte statiskt och linjärt. Det är dynamiskt och i ständig förändring. Processer förändras. Avvikelser leder till förbättringar och mål leder till utveckling. Med full insyn över hela koncernen kan rätt åtgärd sättas in i ett tidigt skede för att uppnå önskat resultat. Du behöver inte längre leva med ett gammaldags ledningssystem när det finns IT-verktyg med koncernfunktion. I ert ISO-universum kan de disciplinerade processerna löpa ut från moderbolaget till alla företagen och de ambitiösa planerna uppnås. 

Vill du veta mer om denna unika möjlighet så kontakta oss på Clarendo. 

Jag vill veta mer!

  Välkommen till Clarendo-bloggen

  Här kan du som VD och ISO-intresserad hitta värdefull information och expertråd om ISO-standarder och ledningssystem. Vi på Clarendo vill hjälpa Dig att driva ett effektivt ISO-arbete.

  ISO - På riktigt!

  av Åsa Lindow, 13 december 2021

  3 myter om ISO-dokument

  av Gunilla Thai, 12 november 2021

  Vad är ISO certifiering?

  av Gunilla Thai, 07 september 2021