ISO för koncerner

av Catrine Nord, 28 januari 2022

Olika strukturer på ledningssystemen i koncernen är onödigt, dyrt och ineffektivt! 

Har din koncern varierande strukturer och arbetar på olika sätt med ledningssystemen i olika bolag? Du är inte ensam. Många koncerner hanterar sina ledningssystem separat i varje bolag. Det innebär att det blir olikheter i uppbyggnad och utseende. Detta gör att det blir svårt att ha en tydlig översikt och insyn i ledningssystemen för hela koncernen. Vanligtvis behöver man kontakta någon för att få information om status och läget, vilket är tidskrävande, ineffektivt och besvärligt. Många upplever frustration och maktlöshet när de spenderar tid och pengar på att försöka hålla ordning. De kan inte leda och styra koncernen på ett effektivt sätt som de önskar. Vilket innebär att de ser negativt på sitt ISO.

Men det behöver inte vara så här. ISO för koncerner innebär också att det enkelt och smidigt går att leda och styra från toppen på ett effektivt sätt. 


Ett enhetligt ISO för koncerner sparar både tid och pengar! 

Med en gemensam struktur i ledningssystemen för alla bolag i koncernen undviker man onödigt letande och läsande. Vidare leder det till att du frigör tid för att fokusera på ISO-aktiviteter och koncernens övergripande frågor. Med en enda inloggning får man total insyn i alla bolag och kan styra dem centralt. På så sätt skapar du kvalitet och minskar missförstånd. Genom att kunna navigera mellan bolagens ledningssystem kan man sätta mål, kontrollera aktiviteter, hantera avvikelser och delegera uppgifter med mera. Det ger snabb åtkomst till beslut och genomförda åtgärder samt en tydlig överblick över dokument, rutiner, processer och avvikelser inom hela koncernen. På så sätt leder det till en exceptionell möjlighet att leda och styra koncernen på ett naturligt och effektivt sätt.
Läs här vad våra referenser säger om detta.

Optimera ditt ISO koncernledningssystem för framgång! 

Ett enhetligt och effektivt ledningssystem i hela koncernen är inte bara en dröm – med rätt IT-verktyg kan det bli verklighet. På så sätt kan du som beslutsfattare delegera aktiviteter i alla bolag på ett smidigt sätt. Genom att integrera en koncernfunktion i ditt ledningssystem kan du hantera viktiga ärenden, från toppnivån. Vidare kan man fatta beslut på högsta nivå och enkelt kommunicera till ansvariga personer i respektive bolag. Genom att ha tydlig åtkomst till protokoll kan du säkerställa att aktiviteter slutförs enligt plan. Dessutom kan man skicka relevanta avvikelser uppåt i koncernhierarkin. På så sätt kan rätt person kan ta hand om dem. Med detta logiska flöde i hela koncernen känner alla sig trygga och involverade. ISO för koncerner kan på rätt sätt hjälpa dig leda och styra ditt ISO enkelt. Det gör att du kan fokusera på rätt saker och samtidigt utnyttja allt det goda med ISO.

För att få en mer detaljerad förståelse av hur Clarendos IT-verktyg fungerar, rekommenderar vi att du läser mer här.

Maximera värdet av ditt ISO koncernledningssystem på lång sikt!

Vi har sett genom vår erfarenhet att koncerner som implementerar en koncernfunktion som beskriven i denna blogg, säkerställer högsta kvalitet i samtliga bolag. Genom att arbeta med ISO-ledningssystem på detta sätt upplever koncernbolag att en gemensam regelstruktur skapar värde för alla involverade. Ett ISO-ledningssystem är dynamiskt och ständigt föränderligt, där processer utvecklas, avvikelser leder till förbättringar och mål driver fram utveckling. Genom att ha full insyn över hela koncernen kan man vidta rätt åtgärder i ett tidigt skede för att uppnå önskade resultat. Du behöver inte längre vara begränsad av föråldrade ledningssystem när det finns IT-verktyg med en koncernfunktion. I ditt ISO-universum kan disciplinerade processer sträcka sig från moderbolaget till samtliga företag, och ambitiösa planer kan förverkligas.

Ta din koncern och ditt ledningssystem till nästa nivå genom att optimera och effektivisera processerna redan idag! Kontakta oss på Clarendo.

För att läsa mer om hur du kan komma igång med Clarendo redan idag, klicka här.

Jag vill veta mer!

  Välkommen till Clarendo-bloggen

  Här kan du som VD och ISO-intresserad hitta värdefull information och expertråd om ISO-standarder och ledningssystem. Vi på Clarendo vill hjälpa Dig att driva ett effektivt ISO-arbete.

  ISO 9001:s historia 

  by Catrine Nord, 08 maj 2023

  ISO 45001 för en frisk och trygg arbetsplats 

  by Catrine Nord, 28 mars 2023

  ISO 14001 – ett vinnande koncept

  by Catrine Nord, 10 mars 2023

  ISO - På riktigt!

  by Åsa Lindow, 13 december 2021

  3 myter om ISO-dokument

  by Gunilla Thai, 12 november 2021

  Vad är ISO certifiering?

  by Gunilla Thai, 07 september 2021