Vi är specialister på
ISO för koncerner

Clarendos skräddarsydda ISO-process för koncerner innebär att det enkelt och smidigt går att leda och styra från toppen på ett effektivt sätt. Med vår koncernlösning kan ni leda och styra hela organisationen från en och samma inloggning.

Vi projektleder er genom implementering och certifiering

Clarendo och TIM projektleder varje dotterbolag genom hela processen – från implementering av TIM till ISO-certifiering.

Digitalisering skapar effektivitet i ledningsystemet

Vårt digitala verktyg TIM ger dig förutsättningar att kunna navigera mellan bolagens ledningssystem. Du kan som ansvarig sätta mål, kontrollera aktiviteter, hantera avvikelser och delegera uppgifter – allt med en inloggning. Läs mer om TIM här.

Clarendometoden garanterar framgång i ISO-arbetet

Vi har en standardiserad, väl beprövad implementeringsmetod som garanterar att vi håller tidsplan och levererar godkänt resultat vid externrevisionen – i snitt tar det 3 månader från start till certifiering! Läs mer om Clarendometoden här.

Så här hjälper Clarendo och TIM koncerner

Har din koncern varierande strukturer och arbetar på olika sätt med ledningssystemen i olika bolag? Clarendo hjälper dig skapa samma struktur på ledningssystemen i dotterbolagen – vilket skapar enhetlighet och tydlighet för hela koncernen.

 

Koncernfunktioner ISO

Integration

En integrerad och flexibel plattform för alla standarder​ som följer organisationens utveckling.

Avvikelser

Avvikelser av dignitet som uppstått i dotterbolag kan hanteras på koncernnivå​.

Skalbarhet

Fler dotterbolag eller systerbolag kan enkelt läggas till med samma systematik och struktur vilket ger ett kostnadseffektivt ledningssystem.

Enkel överblick över verksamheten

Koncernledning får en tydlig överblick över hela koncernens ledningssystem (moderbolag, dotterbolag, systerbolag)​.

Bild som symboliserar automatiserat

Ett enhetligt arbetssätt för samtliga bolag

Samtliga bolag inom koncernen arbetar systematiskt och enligt samma struktur​.

Smidig delegering i hela koncernen

Koncernens ledningssystemansvarig kan styra hela koncernen eller delegera ansvaret till dotterbolagets ledningssystemansvarig​.

Håkan Wifvesson, Koncernchef på Infralogistic AB säger

“Samarbetet med Clarendo är mycket professionellt, enkelt och där vi verkligen får fram nyttan av tydlig ledning och styrning. På sättet Clarendos medarbetare möter våra medarbetare skapar ett ömsesidigt förtroende och engagemang som gynnar vår koncerns utveckling.

 

Jag vill veta mer!