Clarendometoden

Clarendo har drivit ISO-projekt hos företag sedan 1993 och ansvarat för över 300 godkända implementeringsprojekt inom ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 och ISO 27001. Vi har således lång erfarenhet och specialistkompetens inom ISO-standarder och dess tolkning. Vi garanterar att kunder erhåller ett certifikat, och att det ger värde för verksamheten.

Vad skiljer Clarendo från andra i branschen?

  • Vi har översatt och tillämpat 25 års erfarenhet av ISO  i vårt egenutvecklade IT-verktyg TIM som digitaliserar och leder upprätthållandet av ert ledningssystem

 

  • Vi har en standardiserad, väl beprövad implementeringsmetod som garanterar att vi håller tidsplan och levererar godkänt resultat vid externrevisionen – i snitt tar det 3 månader från start till certifiering!

 

  • Vi projektleder er från implementering till certifiering, och hjälper till med förbättringsprocessen därefter

För er som vill bli ISO-certifierade

Vi bygger ert ledningssystem utifrån den så kallade Clarendometoden i IT-verktyget TIM utifrån ISO9001, ISO14001, ISO45001 eller ISO27001 beroende på era önskemål. TIM är utvecklat till att passa företag i alla branscher och storlekar – från mindre företag till internationella koncerner. Vi driver implementeringen av vald ISO-standard och skräddarsyr ledningssystemet tillsammans med er. Projektet drivs effektivt på distans enligt en väl beprövad metod. Clarendometoden sträcker sig således från start av implementering av ISO-standard, genom hela processen tom godkänd externrevision då kunden erhåller sitt certifikat.

Efter certifieringen fortlöper ert arbete mot ständiga förbättringar genom förbättringsprocessen. I förbättringsprocessen har ni tillgång till teknisk support och regelbundna uppföljningar med er projektledare på Clarendo. Vidare erbjuder vi ett flertal tjänster, bland annat ISO-vikarie för er som saknar resurserna eller tiden att sköta om ledningssystemet löpande, GDPR-kartläggning, internrevisioner och utbildningar.

För er som redan är ISO-certifierade

För er som redan är certifierade och upplever att ledningssystemet inte bidrar till den nytta ni eftersträvar driver vi istället en digitalisering. Det innebär att vi lyfter in väsentliga delar in i TIM från er befintliga dokumentstruktur och därmed utvecklar värdet och nyttan. TIM kommer fortsättningsvis driva ledningssystemet effektivt och delegera uppgifter till rätt person. Efter digitaliseringen fortlöper ert arbete mot ständiga förbättringar genom förbättringsprocessen, och vi hjälper till när och hur ni behöver.

Varför företag väljer Clarendometoden

Unisport gick från dokumenthögar till ett ”levande” ledningssystem

Läs mer

Svenska Kakel AB fick ett ledningssystem de inte trodde var möjligt

Läs mer

GPA Flowsystem AB fick en lösning de inte trodde fanns

Läs mer

Jag vill veta mer!

Kontakta oss