Våra certifikat

Vi lever som vi lär. Clarendos eget ledningssystem är certifierat i enlighet med ISO 9001, ISO 14001 och ISO 27001.

Certifikat ISO 9001, ISO 14001

ISO 9001 – Kvalitet

Kvalitetsledningssystemet är självklart eftersom vi levererar kvalitet till våra kunder. Vi följer punkterna i standarden genom att regelbundet följa upp våra kunders uppfattning om oss, genomföra projektutvärderingar samt mäta och följa upp ett antal parametrar som vi vet påverkar det resultat vi levererar. Vi ser det som självklart att få detta område genomlyst i samband med en revision för att på så sätt få nya insikter och ytterligare förbättra vår leverans och förståelse för vad som är viktigt för våra kunder.

ISO 14001 – Miljö

Vi har valt ISO 14001 av den anledningen att vi vill medverka till att minska den negativa miljöpåverkan genom olika aktiviteter, skapande av nya affärsområden och nya tjänster.

ISO 27001 certifikat

ISO 27001 – Informationssäkerhet

Informationssäkerhet är av högsta vikt för oss. Vi hanterar kunders information och måste säkra den hanteringen som sker på olika sätt, t.ex. genom vårt IT-verktyg TIM. Med hjälp av ISO 27001 kan vi systematiskt hantera de olika aspekterna av informationssäkerhet.

Vi är mycket stolta över våra certifieringar. Här nedan kan ni studera våra certifikat. Tveka inte att höra av er om ni har några funderingar eller frågor.

 

Jag vill veta mer!

kontakta oss