ISO 27001
informationssäkerhet

Vad är ISO 27001?

Det är en internationell standard för ledningssystem där fokuset ligger på information och dess säkerhet. Den riktar sig inte bara till IT och IT-system utan innefattar även information som kommer i form av produktblad, recept, ritningar, anställningsavtal, offerter mm. Standarden ställer krav på verksamhetens informationssäkerhet. Det vill säga att företaget identifierar och skyddar värdefull information. Information är en tillgång som kan finnas i en dator, och även i en pärm, på ett kontor eller till och med i en persons huvud.

Företags informationssäkerhet är ett ständigt het ämne, särkilt då cyberattacker och IT-angrepp blir allt vanligare. Clarendo projektleder er genom implementering av ert ledningssystem inom informationssäkerhet och garanterar en korrekt certifiering enligt SS-EN ISO27001, på ett sätt som är både effektivt och värdefullt för er organisation.

Förutom att systematiskt bli bättre på att skydda viktig information i en värld i förändring skapar ledningssystemet en medvetenhet kring säkerhet som genomsyrar organisationen, från den enskilde medarbetaren till högsta ledningen. Framför allt skapar ledningssystemet en trygghet för ledningen, som då ver att organisationen lever upp till de krav som ISO 27001 ställer, inte bara tillfälligt utan över tid.

Varför välja Clarendo och TIM

  • 25 års ISO-erfarenhet är integrerat i vårt unika IT-verktyg TIM
  • Aktivitetsbaserad metod med fokus på uppgifter som delegeras i motsats till dokumentstrukturer
  • Inbyggd ISO-expert projektledare, inga konsultkostnader
  • Kunniga projektledare och konsulter leder er genom hela processen
  • Effektiv implementeringsprocess leder till snabb certifiering
  • Skräddarsytt efter er verksamhet
  • Vi garanterar certifiering
Jag vill bli kontaktad

ISO 27001 – informationssäkerhet

ISO 27001 ställer krav på ert företags informationssäkerhet. Detta innebär att ni behöver identifiera vilka typer av information som ni har tillgång till och hur ni hanterar den. Ni gör riskbedömningar utifrån informationens klassning och de eventuella åtgärder som krävs för att skydda den.

Med ett certifikat inom ISO 27001 kan alla på ert företag, samt era intressenter, vara säkra på informationen ni lagrar förvaras tryggt och inte riskerar att användas på fel sätt. ISO 27001 blir mer än bara en standard för att säkerställa att era informationstillgångar skyddas. Det är en helhetslösning för att bygga och upprätthålla en robust och pålitlig kultur gällande informationssäkerhets, inom ert företag. Nyttan med certifieringen blir att ni enklare kan leda och styra er organistaion effektivt.

 

För mer information kan ni läsa vår artikel Vad är ISO 27001 och vad är nyttan med denna standard

Säkra er verksamhets operationer med en ISO 27001-certifiering

Genom att implementera ISO 27001 får ni en strukturerad metod för att hantera och minska riskerna för hot mot informationssäkerheten, såsom dataintrång, oavsiktlig informationsspridning och dataförlust. Ni kommer kntinuerligt genomföra noggranna riskbedömningar för att identifiera och bedöma hot mot era informationstillgångar och därefter vidta lämpliga åtgärder för att skydda den. Ett ledningsssytem som är i enlighet med ISO 27001-standarden skapar ni en tryggare miljö för era affärs operationer och stärker förtroendet hos era kunder och andra intressenter.

Stärk er marknadsposition med ISO 27001-certifiering

En certifiering enligt ISO 27001 tjänar som ett tydligt bevis på ert engagemang för informationssäkerhet och kan öka ert företags trovärdighet på marknaden. Det visar att ni tar skyddet av känslig information på allvar, att ni har etablerade processer och kontroller för att säkerställa dess integritet, konfidentialitet och tillgänglighet. Genom att arbeta enligt ISO 27001-standarden kan ni också uppfylla lagliga och regleringsmässiga krav som rör informationssäkerhet och undvika potentiella böter och sanktioner för överträdelser. Med andra ord, ISO 27001-certifiering ger inte bara en konkurrensfördel utan också en säker grund för långsiktig framgång och tillväxt för ert företag.

Exempel på påminnelsefunktion i ledningssystemet TIM

TIM driver ert ledningssystem

För att ett ledningssystem ska vara hållbart krävs en plattform som fungerar effektivt i takt med att företaget förändras och utvecklas.

Därför har vi utvecklat TIM – ett IT-verktyg för digitalisering av ert ledningssystem, där vi har tolkat ISO-standardernas krav så att du ska slippa det. Våra projektledare skräddarsyr er TIM efter företagets verksamhet och ansvarar för att driva projektet från start till mål. TIM finns till för att hjälpa er skapa ett levande ledningssystem – som hjälper er förbättras kontinuerligt. Läs mer om TIM här! 

TIM - Er strategiska partner för affärsnytta och effektivitet

TIM är inte bara en teknisk plattform för att hantera ert ledningssystem, det är en strategisk partner som arbetar i samklang med era affärsbehov och mål. Genom att använda TIM får ni inte bara en effektiv verktygslåda för att uppfylla ISO-standardernas krav, utan också en resurs som hjälper er att driva ledningssystemet och kontinuerligt arbeta mot förbättring inom ert företag.

Våra projektledare är experter inom ISO-standarder och ledningssystem, tillsammans arbetar ni tätt för att skräddarsy TIM efter era specifika behov och krav. De tar hand om allt från den initiala planeringen till den dagliga driften, vilket frigör er tid och resurser att fokusera på kärnverksamheten.

Med TIM som er partner kan ni vara säkra på att ert ledningssystem är i trygga händer och att det kontinuerligt utvecklas och förbättras för att möta de föränderliga kraven och utmaningarna i er affärsmiljö. Läs mer om TIM och hur det kan hjälpa er organisation att bli ännu effektivare och konkurrenskraftigare här!

Fördelar med att använda TIM

Bild som symboliserar kunskap är viktigt

Inbyggd konsult

Tillämpningen av standarden inbyggd i verktyget.

Bild som symboliserar automatiserat

Automatiserat

Inbyggd projektledare hela vägen till certifiering.

Bild som visar PDCA cykel

PDCA – på riktigt

Aktiviteter delegeras, genomförs och följs upp i enlighet med deadlines.

Niklas Larsson

VD, Elektroproduktion AB

”Med Clarendos hjälp har vi kunnat lämna den föråldrade dokumentationsstrukturen.”

Owe Bergman

Vice VD, Svenska Kakel AB

”Många har varnat för att ISO är oerhört tidsödande, jobbigt och man drunknar i dokument. Med Clarendos angreppssätt övertygades vi dock att ge oss ut på ISO-resan. Jag rekommenderar Clarendo alla dar i veckan!”

Steinarr Björnsson

Medicinskt ansvarig, Åderbråckscentrum AB

”Arbetet med Clarendo har ökat vår medvetenhet för strategisk planering. Med TIM som stöd har vi kunnat införa tydligare strukturer vad gäller säkerhet i vår dagliga verksamhet.”

Jag vill veta mer!