Diplom

ISO 9001 kvalitetsledningssystem

Vad är ett kvalitetsledningssystem?

ISO 9001 är en internationell standard  för kvalitetsledningssystem som används globalt av företag i hela världen. En metodik som syftar till att hjälpa organisationer uppnå högsta kvalitet, ökad effektivitet och hållbar företagstillväxt genom att den ger riktlinjer gällande företaget processer. Dessutom tillför ISO 9001 en trovärdighet till ditt företag då du kommunicerar till dina kunder och affärspartners att ni strävar efter hög kvalitet i din verksamhet och signalerar engagemang och stärker förtroendet för ditt varumärke. Om du vill läsa mer om ISO 9001 har vi flera artiklar om ämnet.

Clarendo leder er smidigt genom ISO 9001-certifieringen för ett effektivt och värdefullt kvalitetsledningssystem. Vi är så övertygade om vår expertis att vi alltid ger garanti på certifieringen. Är ni redan certifierade sedan innan men önskar ett enklare och effektivare system? Vi digitaliserar ert kvalitetsarbete för att maximera nyttan av ert certifikat.

Varför välja Clarendo och TIM

  • 25 års ISO-erfarenhet är integrerat i vårt unika IT-verktyg TIM
  • Aktivitetsbaserad metod med fokus på uppgifter som delegeras i motsats till dokumentstrukturer
  • Inbyggd ISO-expert, inga konsultkostnader
  • Kunniga projektledare och konsulter leder er genom hela processen
  • Effektiv implementeringsprocess leder till snabb certifiering
  • Skräddarsytt efter er verksamhet
  • Vi garanterar certifiering
Jag vill bli kontaktad

Varför är en ISO 9001 – kvalitetsledningssystem standard viktig?

Clarendos metod för en ISO 9001 certifiering

Ingen GAP-analys eller förkunskap gällande ISO 9001 är nödvändig – Clarendo tar hand om allt så ni kan tänka på annat.

Implementering av ISO 9001 kraven

Tillsammans med Clarendos projektteam implementeras kraven enligt ISO 9001 och ser till så att dessa anpassas efter er verksamhet.

Löpandeutbildning i ISO 9001

Vi ser till att er ansvarige för kvalitetsledningssystemet alltid är utbildad och uppdaterad gällande de senaste kraven.

Clarendo genomför internrevision & ledningens genomgång

Vi utför och medverkar på internrevisionen och ledningens genomgång då detta är ett krav i standarden enligt ISO 9001.

Externrevision av kvalitetsledningssystemet

Certifieringsorganet reviderar företaget och ert kvalitetsledningssystem. Samtidigt stödjer vi er i hanteringen av förbättringsförslag och avvikelser relaterade till ISO 9001.

Förbättring av processen

En central princip inom ISO 9001 är utveckling och ständig förbättring. Därför erbjuder vi kostnadsfri support och uppföljningsmöten för att förbättra ert kvalitetsledningssystem och säkerställa uppföljning av ISO 9001-kraven.

Tolkning av nya utgåvor gällande ISO 9001

Clarendo jobbar ständigt med att tolka och implementera nya krav som ställs på våra kunder som är kvalitetscertifierade.

ISO 9001-certifiering är inte bara ett bevis på att organisationen följer internationella kvalitetsstandarder, utan också ett kraftfullt verktyg för att skapa struktur och kontinuerlig förbättring i hela verksamheten. Certifieringen stärker förtroendet hos kunder och affärspartners genom att tydligt visa engagemang för hög kvalitet och kundnöjdhet.

Exempel på påminnelsefunktion i ledningssystemet TIM

TIM driver ert ledningssystem

För att ett ledningssystem ska vara hållbart krävs en plattform som fungerar effektivt i takt med att företaget förändras och utvecklas.

Därför har vi utvecklat TIM – ett IT-verktyg för digitalisering av ert ledningssystem, där vi har tolkat ISO-standardernas krav så att du ska slippa det. Våra projektledare skräddarsyr er TIM efter företagets verksamhet och ansvarar för att driva projektet från start till mål. TIM finns till för att hjälpa er skapa ett levande ledningssystem – som hjälper er förbättras kontinuerligt. Läs mer om TIM här!

Fördelar med att använda TIM

Bild som symboliserar kunskap är viktigt

Inbyggd konsult

Tillämpningen av standarden inbyggd i verktyget.

Bild som symboliserar automatiserat

Automatiserat

Inbyggd digital projektledare hela vägen till certifiering.

Bild som visar PDCA cykel

PDCA – på riktigt

Aktiviteter delegeras, genomförs och följs upp enligt satta deadlines.

Niklas Larsson

VD, Elektroproduktion AB

”Med Clarendos hjälp har vi kunnat lämna den föråldrade dokumentationsstrukturen.”

Owe Bergman

Vice VD, Svenska Kakel AB

”Många har varnat för att ISO är oerhört tidsödande, jobbigt och man drunknar i dokument. Med Clarendos angreppssätt övertygades vi dock att ge oss ut på ISO-resan. Jag rekommenderar Clarendo alla dar i veckan!”

Steinarr Björnsson

Medicinskt ansvarig, Åderbråckscentrum AB

”Arbetet med Clarendo har ökat vår medvetenhet för strategisk planering. Med TIM som stöd har vi kunnat införa tydligare strukturer vad gäller säkerhet i vår dagliga verksamhet.”

Jag vill veta mer!