Låt TIM driva ditt ledningssystem mot framgång!

TIM är ett unikt IT-verktyg och ledningssystem som är aktivitetsbaserat. Med TIM fungerar ditt ledningssystem såsom det är avsett att göra, nämligen genom att leda och styra din organisation.

TIM har inbyggd ISO-expertis där standardernas krav översätts till uppgifter och mallar, där uppgifter tilldelas ansvariga personer i verksamheten som får påminnelser.

Fördelar och nytta med TIM

Fokusera på det viktiga

Slipp trasiga länkar i komplicerade dokumentstrukturer. Med TIM är allt samlat på ett och samma ställe. TIM påminner er om det som är viktigt, stöder er i beslut och ser till att ni verkställer dem.

Automatiska ISO-uppdateringar

TIM har en inbyggd ISO-expert som automatiskt uppdaterar funktioner i ledningssystemet i enlighet med de senaste utgåvorna av standarder. Kraven översätts till uppgifter och mallar, uppgifter tilldelas ansvarig person som får påminnelser.

Hög flexibilitet och skalbarhet

Ledningssystemet byggs upp efter er nuvarande verksamhet och behov. I takt med att organisationen växer skalas ledningssystemet effektivt upp.

Vad gör TIM unikt?

Jämför TIM & Clarendo med andra angreppsätt

Funktionalitet TIM Andra IT-verktyg
Automatiska uppdateringar och tolkningar i samband med nya utgåvor av ISO-standarden
Digital projektledare som leder implementeringen på distans
10 olika behörighetsnivåer för olika åtkomster till ledningssystemet - anpassade behörighetsnivåer för alla roller
Koncernlösning med funktioner utvecklade specifikt för koncerner och geografiskt utspridda verksamheter
Off-boarding, funktion för att inga aktiviteter glöms bort eller försvinner när medarbetare slutar
Skalbart system, som anpassas och växer efter organisationens förändringar
Tydliga påminnelser och uppgifter skickas till ansvarig medarbetare
Revisorsinloggning för revisorernas förberedelse och rapportskrivning
Fullt stöd för alla punkter i standarden
Tillgängligt på flera språk
Funktion för att hantera projekt
Vårt ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 27001

Hur TIM fungerar för dig

Hur TIM fungerar för 
ledningen
Läs mer
Hur TIM fungerar för 
ISO-ansvariga
Läs mer
Hur TIM fungerar för 
medarbetare
Läs mer

Vem är TIM?

TIM står för ”Tool to Improve Management System” – detta är också precis vad TIM gör.

TIM har en inbyggd ISO‑expert. Clarendo är experter på att tolka kraven i ISO‑standarderna och har byggt in dem i TIM i form av olika moduler och funktioner. En digital projektledare i TIM driver implementeringsprojektet på distans med dig som kund, från start till dess att ni får ert certifikat. Vi skräddarsyr ett modulhus och du flyttar in!

TIM kommer över tid följa utvecklingen av er organisation. TIM är din assistent och ger er överblick, håller reda på uppgifter, skickar ut påminnelser, och hanterar organisationen när det tillkommer nya medarbetare eller dotterbolag. 

Inget hamnar mellan stolarna och även om ”ISO‑ansvarig” slutar är TIM kvar, står stadigt på jorden och fungerar som vanligt. Uppgifter är redan delegerade och det är lätt att introducera en ny ansvarig för ert ledningssystem. 

Vi finns här för dig!

Vi hjälper dig att starta och svarar på alla dina frågor.
Kontakta oss