Låt TIM driva ditt ledningssystem mot framgång!

TIM är ett unikt IT-verktyg utvecklat för ledningssystem. Med TIM fungerar ditt ledningssystem såsom det är avsett att göra – nämligen att leda och styra din organisation.

Vem är TIM?

TIM står för ”Tool to Improve Management System” – detta är också precis vad TIM gör.

TIM har en inbyggd ISO‑expert. Clarendo är experter på att tolka kraven i ISO‑standarderna och har byggt in dem i TIM i form av olika moduler och funktioner. En digital projektledare i TIM driver implementeringsprojektet på distans med dig som kund, från start till dess att ni får ert certifikat. Vi skräddarsyr ett modulhus och du flyttar in!

TIM kommer över tid följa utvecklingen av er organisation. TIM är din assistent och ger er överblick, håller reda på uppgifter, skickar ut påminnelser, och hanterar organisationen när det tillkommer nya medarbetare eller dotterbolag. 

Inget hamnar mellan stolarna och även om ”ISO‑ansvarig” slutar är TIM kvar, står stadigt på jorden och fungerar som vanligt. Uppgifter är redan delegerade och det är lätt att introducera en ny ansvarig för ert ledningssystem. 

Fördelar och nytta med TIM

Inbyggd ISO-expert

Kraven i ISO-standarderna är inbyggda i TIM i form av moduler, strukturer, funktioner och systematik.

PDCA – på riktigt

Planering, delegering till ansvarig, påminnelser, utförande och uppföljning gör att du får ett effektivt ledningssystem som följer organisationens utveckling.

Revisorsinloggningar

Extern- och internrevisorer ges tillgång till systemet med begränsad tid och behörighet så du slipper skicka dokument, mappar och annat i förväg.

Digital projektledare

Driver projektets implementering av standarden från uppstart tills ni erhåller önskat certifikat. Vi garanterar godkänd revision och att ni erhåller certifikat.

Behörighetsnivåer

Behörigheter tilldelas enkelt och följer organisationen så att rätt uppgift hanteras av personer med rätt befogenheter.

Hur TIM fungerar för dig

Hur TIM fungerar för 
ledningen
Läs mer
Hur TIM fungerar för 
ISO-ansvariga
Läs mer
Hur TIM fungerar för 
medarbetare
Läs mer

Vanliga frågor

Vem är TIM?

TIM (Tool to Improve Management system) är vårt IT-verktyg som är er assistent i arbetet med ledningssystemet. TIM har standardernas krav inbakade i sig och hjälper er att hålla koll på vad som ska göras i er organisation.

Är det säkert att använda TIM?

Ja, Clarendos verksamhet är certifierat enligt standarden för informationssäkerhet, ISO 27001 – så ni kan lita på att er användning av TIM är säker.

Är TIM något för oss?

Om ditt företag vill ha ett IT-stöd för sitt ledningssystem som kommer med experthjälp till att tolka standardkrav – då är TIM något för er.

Kan vi flytta vårt nuvarande ledningssystem till TIM?

Ja! TIM fungerar utmärkt både för er som vill ha ett helt nytt ledningssystem och för er som vill slippa era gamla pärmar och konvertera till en mer effektiv, aktivitetsbaserad lösning.

Jag vill veta mer!

Kontakta oss