Hur TIM skapar värde för ledningen

TIM skapar trygghet för ledningen eftersom kritiska uppgifter finns i ett system och inte bundna till en enskild individ.

  • Underlättar planering, genomförande och uppföljning av strategiarbete.

Ledningen kan driva sitt strategiarbete och delegera aktiviteter, åtgärder och mål till ansvariga inom ledningsgruppen och i övriga organisationen och vara trygg med att det blir gjort. Kritisk strategisk information kan på ett säkert sätt sparas och hanteras så att enbart behöriga har åtkomst.

  • Trygghet i förändring.

Organisationer är i ständig rörelse, medarbetare börjar, slutar och byter befattning. Verksamhetens kritiska uppgifter som att uppfylla lagkrav är ledningens ansvar och ska utföras oavsett. TIM säkerställer att ingen uppgift hamnar ”mellan stolarna”.

  • Ledningen äger ledningssystemet.

ISO-arbete ligger inte i knät på någon och utgör ingen sårbarhet för ledningen. Medarbetare blir automatiskt involverade och delaktiga i verksamhetens arbete. Ledningssystemansvarig är ansvarig för ledningssystemet genom att tilldelas en högre användarbehörighet i TIM. Vi på Clarendo ser till att ledningssystemansvarige känner sig bekväm med TIM över tid.

TIM skapar värde för ISO-ansvariga
Läs mer
TIM skapar värde för medarbetare
Läs mer