TIM skapar värde för medarbetare

TIM skapar trygghet för medarbetare i form av tydlig planering och framförhållning.

  • Tydliga och koncisa uppgifter med påminnelser.

När medarbetare loggar in i TIM får de direkt en överblick över vad de ska göra och till när. Inga långa rutinbeskrivningar med information som ingen läser – alla instruktioner framgår tydligt i form av aktiviteter. Tydligheten skapar trygghet genom klara förväntningar och påminnelser som gör att inget faller mellan stolarna.

  • Överblick och transparens i verksamheten.

Medarbetare kan enkelt ta del av viktig information såsom företagets mål, policies, beslut och åtgärder. Genom att söka efter rutiner och uppgifter får medarbetarna en insyn i vad som pågår i verksamheten och vart projekten befinner sig, vilket bidrar till delaktigheten.

  • Effektiv hantering av verksamhetens problem och avvikelser.

Alla medarbetare i TIM kan gå in och rapportera eventuella avvikelser som de upptäcker. Avvikelsen skickas vidare till en ansvarig och medarbetaren kan hela tiden följa dess status för att ta del av vilka åtgärder avvikelsen leder till.

TIM skapar värde för ledningen
Läs mer
TIM skapar värde för ISO-ansvariga
Läs mer